page

Önümler

“Yatai Textile” -iň agyr we çydamly çadyr örtükleri üçin “Premium PVC Tarpaulin” rulony


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Yatai Textile” -iň PVC tarpaulinleriniň diapazony bilen tanyşdyrmak, agyr we çydamly örtük zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt. PVC örtükli mata köp taraplylygy göz öňünde tutup dizaýn edildi. Doly petiklemek ukybyndan doly aç-açanlyga, ýeňil agyrlyga we gara reňkden ak reňke çenli reňk saýlamaga çenli, sizi ýapdyk. Bu aralyk çadyrlar, ýük awtoulag örtükleri we marque çadyrlary ýaly dürli ulanyşlar üçin amatlydyr. Önümlerimiz UV, okislenme, kömelek we ýangyna garşylygy taýdan iň ýokary ülňülere laýyk gelýän seresaplylyk bilen saýlanan materiallardan peýdalanyp öndürilýär. Laminirlenen, örtülen rulon PVX tarpulini howa çydamly, baýlyklaryňyzy agyr şertlerden goraýar. Iki taraplaýyn akril örtük, hapa garşylygy güýçlendirýär, aňsat arassalanmagy we uzak ömri üpjün edýär. Öňdebaryjy üpjün ediji we öndüriji hökmünde “Yatai Textile”, PVX örtülen tarpainlerimiziň hilini we berkligini kepillendirýär. Çadyr matalarymyz adaty çäklerden çykýar, täjirçilik çadyrlaryndan sirk çadyrlaryna çenli hemme zady mümkin edýär. Iň az 3000SQMS sargyt bilen, diňe örtük materialy däl önüm hödürleýäris. Gorag maýa goýumy. Yatai, her gezek işe durýan PVC tarpuline ynanyň.

Haryt maglumatlary


Gelip çykan ýeri : Hytaý
Marka ady : YTARP

Şahadatnama : SGS REACH ROHS ISO9001
PVC Tarpaulin Gündelik çykyş : 50000SQMS

 

Töleg we eltip bermek


Iň az sargyt mukdary : 3000SQMS
Gaplamak jikme-jiklikleri pe köpükli senet kagyzy
Üpjünçilik ukyby : 60000 kw
Eltip beriş porty ng Şanhaý / Ningbo

 

Çalt jikme-jiklik


Programma : Açyk çadyr, açyk otag, açyk oba hojalygy, açyk senagat

Agramy: 540gsm

Galyňlygy: 0.50mm

Reňk: özleşdirilip bilner

Rulonyň uzynlygy: 50m

Giňligi: 5.1 metre çenli

Tehnologiýa: Pyçak örtülen

Funksiýa: Suw çydamly, ýangyna garşy, çyglylyga garşy, UV garşy, göz ýaşardyjy, aşgazana çydamly, ýag geçirmeýän

Üstünligi: öz-özüni arassalamak, çydamly, ýaşa garşy

 

500d 1000d 400GSM 550GSM 650GSM 750GSM Agyr ýükli suw geçirmeýän UV çydamly ýangyn saklaýjy çaphana çadyr sumkasy ýük maşynynyň örtügi Laminirlenen örtükli rulon PVC Tarpaulin


Mehaniki aýratynlyklary

Jemi agram

540gsm

DIN EN ISO 2286-2

 

Örtük materialy

PVC

 

 

Esasy mata

100% poliester

DIN ISO 2076

 

Mata dykyzlygy

1100Dtex 18x18

DIN ISO 2076

 

Surface Finish

Düz

 

 

Güýç berkitmesini döwmek

2500N / 5 sm

DIN EN IS01421-1

 

Güýç agramyny döwmek

2300N / 5 sm

DIN EN IS01421-1

 

Göz ýaşardyjy güýç

300N

DIN53363: 2003

 

Gözýaşyň güýji

280N

DIN53363: 2003

 

Hesapyşma

100N / 5 sm

ISO2411: 2017

 

 

 

 

Fiziki aýratynlyklar

Temperatura garşylygy

-40 / + 70 ℃

-40 / + 70 ℃

 

Kebşirleýiş ýelimi

120N / 5CM

IVK 3.13

 

Lightagtylyk

7-8

ISO 105 B02: 2014

 

Fireangyn häsiýeti

B1 B2 M1 M2

DIN 4102-1

 

Flex garşylyk

Iň azyndan 100000 egilýär

DIN 53359A

 

Oda reaksiýa

B (fl) -s1

EN 13501 + A1: 2009

YATAI köptaraplylygy üçin çadyr mata. Örän aç-açanlykdan doly aç-açan, ýeňil agramdan agyr, akdan gara, marque-den iki gatly çadyr ulgamyna we täjirçilik çadyryndan sirk çadyryna çenli hemme zat mümkin bolýar. Selectedörite saýlanan materiallardan peýdalanyp öndürilen “Yatai” çadyr matasy UV, okislenme, kömelek we ýangyna garşy iň ýokary standartlara laýyk gelýär. Iki gapdalyndaky akril örtük, hapa we oňat arassalanmaga, şeýle hem çydamlylyga gowy garşylygy üpjün edýän ajaýyp bezegdir.

MOQ : 3000SQMS


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň